Zeitschrift Brandenburg
Zeitschrift Niedersachsen
Wildeshauser Geest
Online-Shop

Поредица Балкан

 

 

 

 

 

 

 

„Aзия – както каза веднъж Meттерних – започва отвъд Ландстрасе“ (т.е. от 3-ти район на Виена) и имаше предвид балканските страни. Също днес, двеста години по-късно,въпреки разширението на ЕС, интеграцията и обменът на народи от Южна Европа, нейното настояще, както и нейното минало са загадка за много хора на Запад. Това, че нациите на неспокойния полуостров са наследници на хилядолетна древна цивилизация и в наше време имат своето първо място в културните постижения остава често забравено между предубедеността, незнанието и неразбирането.

Поредицата edition balkan има за цел да представи съвременни автори от балканските страни, чийто текстове са взискателни и занимателни. Касае се за произведения, които насърчават взаимното опознаване и разбиране,
на различните култури .С това се надяваме – често изкривяваната картина, че дадено общество се отличава от другите, да представим истинските форми на действителността. При публикуването на текстовете на немски език ще се акцептира върху това да се намират добри разкази, истории, които засягат широката публика и са съществени за читателя от цяла Европа.
Повече информация за книгите на edition balkan ще намерите в програмата на поредицата.

Издатели: Румен M. Eверт и Недялка Еверт

Фотографии © Румен Койнов